Ito ang panata ng mga kababayan nating Muslim sa panahon ng Ramadan. Wala mang mga pagtitipon dahil sa community …

source